I photograph,I design,I draw,I cook,All photos are taken by me except the ones you can see me.

بایگانی دسته بندی

طراحی

هنر طراحی

در طراحی/طراحی گرافیک

هنر طراحی (DESIGN) بخشی از هنرهای تجسمی است که اشکال بر مبنای خطوط و حالات مختلف آن، به وسیله قلم و رنگ بر روی یک سطح به وجود می آید. و به بیان دیگر هنر طراحی به دانش ایجاد یک طرح یا نمایه از هر تصویر واقعی و یا ذهنی گفته می‌شود. (تصویر شماره ۱)

تصویر شماره ۱: طراحی لوگو

خط در هنر طراحی، نقشی مشابه رنگ در نقاشی را دارا می باشد. این تمثیل و تشابه، شخصیت و هویتی خاص را به هنر طراحی می دهد. گرچه به طور عام، هنر طراحی زیر مجموعه هنر نقاشی محسوب می شود ولی هنر طراحی به مانند پدیده ای مجزا و کاری هنری با محتوی و هدفدار میباشد که آن را از دیگر هنرهای بصری جدا می کند . در حقیقت طراحی در معنای تخصصی تر، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژۀ هنر با یک تعریف مشخص و خاص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد. شاید بتوان گفت که هنر طراحی مستلزم اندیشه و به نوعی انگیزه‌ی خلاق می باشد . (تصویر شماره ۲)

تصویر شماره ۲ : طراحی با نقطه و خط

و همچنین در ادامه از کتاب “طراحی برای دنیای واقعی” از ویکتور پاپانک میتوان این مطلب را هم اضافه کرد که همه انسانها طراح می باشند. تقریبا هر چیزی را که در هر برهه از زمان انجام میدهیم و در حقیقت پایه و اساس همه فعالیت های انسانی طراحی است. و همینطور برنامه ریزی و الگودهی از هر عمل نسبت به یک نظر، و پایان قابل پیش بینی آن به منزله فرایند طراحی محسوب می شود.

تصویر۳: ویکتور پاپانک

طراحی به عنوان ماتریس زمینه اصلی زندگی است. طراحی ترکیب نماد شعر حماسی، اجرای یک نقاشی دیواری، نقاشی یک شاهکار، نوشتن یک کنسرتو و….و از نگاهی دیگر میتوان گفت : حتی تمیز کردن و سازماندهی مجدد یک کشو میز، کشیدن دندان نهفته، پخت یک غذا، انتخاب طرف برای یک بازی فوتبال ، و آموزش یک کودک نیز طراحی شده است. طراحی تلاشی آگاهانه برای ایجاد نظمی نتیجه بخش است.

برو به بالا